0973.313.398

Các loại phụ gia bê tông và công dụng

1, Phụ gia bê tông là gì?

Phụ gia bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Mà khi cho một lượng nhỏ vào hỗn hợp bê tông sẽ làm thay đổi tính chất công nghệ của bê tông.

Sử dụng phụ gia trong sản xuất bê tông đã mang lại rất nhiều lợi ích như:

  • Cải thiện các tính chất của bê tông cũng như hỗn hợp bê tông, cụ thể như tăng tính lưu động của hỗn hợp bê tông, giảm lượng dùng nước và xi măng, điều chỉnh thời gian ninh kết và rắn chắc, nâng cao cường độ và tính chống thấm, độ dẻo của bê tông…
  • Tiết kiệm chi phí sản xuất.
  • Giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm môi trường và giảm tai nạn lao động.

2, Phân loại phụ gia bê tông:

Phụ gia được phân loại theo thành phần, theo công năng và theo các yêu cầu đặc biệt.

+ Theo phân loại của Hiệp hội quốc gia về phụ gia (SYNAD) của Pháp thì các loại phụ gia bê tông được phân loại như sau:

– Phụ gia cải biến tính lưu biến và hàm lượng khí

• Chất tăng dẻo – giảm nước

• Chất tăng dẻo – giữ nước

• Chất cuốn khí.

– Phụ gia cải biến sự ninh kết và cứng rắn.

• Tăng nhanh hoặc làm chậm ninh kết.

– Phụ gia cải biến độ bền đối với các tác dụng vật lý hoá học.

• Chống đóng băng và chống nứt nẻ do đóng băng.

• Kỵ nước bên trong

• Sản phẩm bảo dưỡng.

+ Tiêu chuẩn ASTM C494-86 quy định 7 loại phụ gia hoá học và 4 loại phụ gia khoáng cho bê tông.

– Loại A: Giảm nước

– Loại B: Chậm đông kết

– Loại C: Đóng rắn nhanh

– Loại D: Hoá dẻo chậm đông kết

– Loại E: Hoá dẻo đóng rắn nhanh

– Loại F: Siêu dẻo

– Loại G: Siêu dẻo chậm đông kết.

3, Công dụng của một số loại phụ gia bê tông:

1. Phụ gia giảm nước:

– Phụ gia giảm nước cho phép giảm nước trong khi trộn để có cùng tính dễ đổ, hoặc tăng tính dễ đổ.

– Phụ gia giảm nước luôn luôn là các sản phẩm hữu cơ có khả năng giảm sức căng trên bề mặt hoặc ở giữa các mặt của chất lỏng.

Chúng bôi trơn các hạt xi măng, các hạt xi măng sẽ tách rời nhau, sự phân tán đó tạo điều kiện cho việc làm ướt hoặc thủy hóa.

– Khi cho phụ gia giảm nước vào hỗn hợp bê tông, các phân tử trong phụ gia tan vào dung dịch, hấp phụ lên bề mặt các pha rắn (hạt xi măng, cát đá, các sản phẩm thủy hóa của xi măng) làm giảm sức căng bề mặt, phân chia giữa pha rắn và lỏng, làm chiều dày màng nước bao quanh pha rắn giảm đi.

– Khi làm giảm sức căng bề mặt của nước, các phân tử hoạt động bề mặt trong phụ gia thường làm tăng mức cuốn khí vào hỗn hợp bê tông trong quá trình trộn, lượng cuốn khí vào trong hỗn hợp bê tông cũng có tác dụng tăng độ sụt.

Bọt khí cuốn vào hỗn hợp bê tông được phân bổ đều, có kích thước nhỏ, có tác dụng như các đệm trên đó các pha rắn trượt lên nhau dễ dàng hơn, thông thường cứ tăng 1% lượng cuốn khí vào có thể giảm tương ứng 1% lượng nước trộn.

2. Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết:

Là phụ gia mà khi cho vào trong hỗn hợp bê tông có tắc dụng kéo dài thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông. Tác dụng của chúng có thể biểu hiện ở các mức độ khác nhau, phụ thuộc tính chất của xi măng, các liều lượng sử dụng.

Nói chung chất làm đông cứng giảm nhiều cường độ ở tất cả các ngày tuổi ban đầu và làm giảm nhiệt thủy hóa một cách tương ứng.

Lưu ý khi sử dụng phụ gia quá liều lượng, nó có nguy cơ làm chậm đáng kể thời gian ninh kết, điều đó có thể không tỉ lệ thuận với lượng phụ gia pha vào. Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Thi công trong thời tiết nóng;

– Vận chuyển bê tông đường dài;

– Bê tông trộn sẵn;

– Bê tông bơm;

– Bê tông phun;

– Các tấm bê tông mỏng tránh lộ cốt liệu sau khi đổ;

– Thi công phụt.